Anuário 2014

Anuário Internacional de Comunicação Lusófona 2014: A construción da(s) identidade(s) a través da comunicación

Editores: Margarita Ledo Andión; Xosé López; Maria Salgueiro

Editora: Agacom
Ano: 2014
ISSN: 2255-2243

DOWNLOAD GRÁTIS

A investigación lusófona en Comunicación conquista novos espazos. Esta nova edición do Anuário recolle, baixo o prisma dunha aproximación ás cartografias da investigación lusófona, un coxunto de achegas que reflicten o pregresivo dinamismo que caracteriza o traballo de equipas consolidadas de investigación nos diferentes países. Exemplos disto son, por un lado, unha pesquisa bibliográfica centrada en analizar como a comunidade científica tem representado a produción de saberes na temática da lusofonia. E por outro lado, unha investigación centrada na constitución dunha cartografia vencellada á Comunicación, ao Turismo e ás súas transversalidades.

O resultado das investigacións recollidas nesta edición amosa visións panorâmicas tanto dos diferentes soportes como dalgunha das cuestións centrais dos procesos comunicativos nas sociedades actuais. A diversidade de enfoques e as achegas por parte de investigadores dos diferentes países constitúen sintomas do bo momento da investigación lusófona, que non só multiplica cuantitativamente a súa produción senón tamén no campo da calidade.

Índice

Carta da Galiza
Margarita Ledo Andión; Xosé López; María Salgueiro

9

PARTE I – Monográfico
 Outras cartografias no espaço lusófono
Silvino Évora (Universidade de Cabo Verde)
 11
Marca mutante território: a diversidade representada na identidade visual
Elizete de Azevedo (Univates) 

17

Consenso sobre a ausência. O ‘destino Galicia’ na publicidade audiovisual da Xunta de Galicia
Manuel Gago (Universidade de Santiago de Compostela)

27

Comunicación, identidade e cultura nas organizacións
Miguel Túñez López (Universidade de Santiago de Compostela); María Yolanda Martinez Solana (Universidad Complutense de Madrid); Karina Valero Gonzalez (Universidad Técnica Particular de Loja)

 33

Comunicación, identidade e cultura nas organizacións
Xosé A. Neira Cruz (Universidade de Santiago de Compostela)

41

 Estudos lusófonos na biblioteca eletrônica SciELO
Regina Pires de Brito (Universidade Presbiteriana Mackenzie)
53
Parte II – Miscelânea
Usina de Amorosidade, comunicação e turismo. Relatos de Usineiros Autopoiéticos
Maria Luiza Cardinale Baptista; Ricardo Augusto de Souza; Rafael Muller; Jennifer Bauer Eme; Jéssica Souza; Jônatas dos Reis; Natalia Biazus; Laís Alende Prates; Renata Chies; Ronaldo Velho Bueno; André Luiz de Melo; Naira Rosana Albuquerque (Universidade de Caixas do Sul)

63

A publicidade na indústria criativa brasileira
César Steffen (Uniriter)

77

A computação gráfica no anúncio publicitário: estudo de casos aplicados durante a Copa do Mundo 2014
Eduardo Zilles Borba (Universidade de São Paulo)

83

 Grounded Theory Construtuivista como caminho metodológico para os estudos da midiatização
Francisco Leite (Universidade de São Paulo)
 105
Argumento(s) de “Políticas culturais: um olhar transversal pela janela-ecrã de Serralves”
Manuel Gama (Universidade do Minho) 
 121
Unha aproximación ás estratexias de comunicación das formacións musicais de verbena galegas
Xaime Fandiño Alonso; Juan Carlos Regueira Rey; Zósimo López Pena, Henrique Neira Pereira, Javier Fernández Abreu (Universidade de Santiago de Compostela))

135

Menores de idade e médios de comunicación: estudo dos xornais galegos
Lucía Álvarez Gromaz (Universidade de Santiago de Compostela)

143

A investigação sobre média e imigração em Portugal
Inês Branco (Universidade Nova de Lisboa)
 153
O perfil social dos jornalistas: uma análise do uso do Facebook nos jornalistas portugueses
Francisco Conrado; Luís António Santos (Universidade do Minho)
 169
 Reseñas
 
Cara a construción da Lusofonía Audiovisual
Silvia Roca Baamonde (Universidade de Santiago de Compostela)
 187
Novas 
Eventos189
Agradecemento aos revisores 191
Normas de publicación no Anuário 192